Аренда авто в Праге central rent praha
Zpáteční volání +7 499 11 30 778 +420 777 77 85 16 Арендовать авто через Viber Арендовать авто через Whatsapp
Podmínky

Podmínky

                                                                                                   Pronájem  automobilů v Praze


                                                                                                                 Zahrnuto v ceně :
  

      

                                                                                                                                FLEX AGENCY s.r.o.

                                                                                  Podmínky smlouvy o pronájmu automobilu
 Minimální doba pronájmu je 24 hodin. Nájemce musí mít nejméně 21 let, řidičský průkaz platný v České republice. Nájemce souhlasí s tím, že jeho údaje budou zaznamenány v databázi pronajímatele a budou provedeny kopie jeho dokumentů. Smlouva o nájmu je platná od okamžiku jejího podpisu smluvními stranami až do okamžiku, kdy je vozidlo vráceno pronajímateli a jsou uzavřeny všechny dohody mezi stranami a je podepsán protokol o vrácení vozidla, který je nedílnou součástí smlouvy. Slovní dohody nejsou právně závazné. Jakékoli změny Dohody jsou platné pouze písemně. Specifikace vozidla, doba platnosti smlouvy, výše nájmu a protokol o technickém stavu vozidla jsou uvedeny na titulní straně této smlouvy.

                                                                         Náklady na pronájem automobilu a platební styk
 Nájemné zahrnuje DPH ve výši 21%. Cena pronájmu je stanovena na základě aktuálních sazeb. Cena pronájmu a záloha na dobu pronájmu hradí nájemce v době podpisu smlouvy. Záloha je vrácena Nájemci po obdržení vozidla a podpisu návratového protokolu. Pokud Nájemce vozidlo vrátí před termínem stanoveným ve Smlouvě, nebude platba za zbývající dobu pronájmu vrácena. Nájemní cena zahrnuje a poskytuje BEZPLATNOU dětskou sedačku nebo posilovnu, navigátor v mapách Evropy, záchranná souprava, druhý řidič, platba za silnice ČR (vignette) a Německo (zóna EURO 5), pneumatiky pro sezónu (v zimě nebo v létě) - tekutina na čelní sklo, platby za silnice v sousedních státech, pokuty za překročení povolené rychlosti a parkování, parkování po celé EU, palivo (auto je vybaveno plnou nádrží, návrat pronajatého vozu nájemcem s plnou nádrží)

                                                                            Doba pronájmu, příjem a vrácení vozu
 Smlouva je na dobu určitou. Právní vztahy mezi stranami končí dnem vypršení platnosti Smlouvy, pokud nebyly porušeny podmínky pronájmu Prodloužení smlouvy je možné také na základě telefonního hovoru nájemce a potvrzení tohoto prohlášení ze strany pronajímatele. V tomto případě zůstanou nájemní a pojistné krytí nezměněny. V případě, že Nájemce včas nevrátí auto Pronajímateli (je pozdě s návratem o více než 1 hodinu), zaváže se zaplatit další den nájemného. Zpoždění při vrácení vozu na více než 1 den, bez varování Pronajímatele o rozšíření vozidla, se považuje za jeho krádež. Současně je nájemce plně odpovědný v souladu s trestním zákoníkem České republiky. Pronajímatel se zavazuje převést vozidlo na nájemce v dobrém technickém stavu na místě a době stanoveném ve smlouvě s plným zásobníkem paliva, klíči, magnetofonem a všemi potřebnými doklady (listem, pojišťovací kartou apod.). Použité palivo je Natural 95 nebo benzin . Je zakázáno používat jiné druhy pohonných hmot (v případě chybného doplňování paliva z pronájmu, nájemce zaplatí za opravu a pokutu ve výši 3 dnů pronájmu). Při přijetí vozidla musí nájemce zkontrolovat stav vozidla a množství paliva. Při vrácení vozu k nájemníkovi s plnou nádrží se palivo dodatečně vyplácí ve výši 2 euro za litr. Veškeré škody jsou zaznamenávány v protokolu, který je nedílnou součástí smlouvy. Auto je servírováno v čisté podobě, v případě vrácení vozidla do špinavé formy (exteriér a / nebo interiér) je nájemce povinen zaplatit automobilový automat ve výši 10 euro za auto / 20 euro za minivan. V případě nadměrného znečištění interiéru (například stopy jídla nebo nápojů na čalounění kabiny) se nájemce zaváže zaplatit za suché čištění ve výši 100 eur. Dodávka automobilů v pracovní době od 9.00 do 18.00 (Praha nebo letiště) je ZDARMA. Návrat vozu v pracovní době od 9:00 do 18:00 (Praha nebo letiště) se platí zvlášť ve výši 15 euro. Návrat autopůjčovny v kanceláři společnosti v Praze 1.ul.Opletalova 35 (naproti hlavnímu nádraží v centru Prahy) je poskytován ZDARMA. V nezaměstnanosti od 18.00 do 23.00 se platí dalších 20 eur. Pro návrat v noci od 23.00 do 07.00 je účtován poplatek ve výši 40 EUR. Vrácení a dodání automobilů (Praha, Kancelář, letiště) od 7.00 do 9.00 zaplatil 20 EUR

                                                                                                 Práva a povinnosti stran
 Pouze osoby registrované ve smlouvě nebo osoba, která je v autě s nájemcem, mohou řídit pronajaté vozidlo. Nájemce by měl používat auto pouze pro svůj určený účel, aby dodržoval pravidla silnice, celní předpisy a další právní normy. Nájemce musí provozovat automobil v souladu s pokyny a normami pro toto vozidlo, sledovat jeho technický stav. Nájemce musí přijmout veškerá opatření, aby zajistil bezpečnost vozidla proti krádeži, nehodě nebo poškození v důsledku jednání třetích osob. Nájemce nemá právo nechat auto odemknout na parkovišti, nechat klíče, dokumenty, navigátor, panel z magnetofonu v zaparkovaném autě, přenést auto osobám, které nejsou zaznamenány ve smlouvě, používat pronajaté auto pro závodění s automobily, naučit se jezdit nebo přepravovat zboží, použijte auto jako taxi nebo výlety do zemí, jejichž cestování je zakázáno pojišťovnou nebo Pronajímatelem. Nájemce také nemá právo řídit vozidlo pod vlivem alkoholu nebo drog, nebo pod vlivem drog a drog, které snižují reakci a pozornost, a také kontrolu osobních převodů v tomto stavu. Zákaz kouření v autě.
 Nájemce musí okamžitě informovat pronajímatele o jakýchkoli technických poruchách nebo škodách, ke kterým došlo během doby pronájmu a které vyžadují neodkladné opravy. Pokud není tato podmínka splněna, nájemce nese plnou zodpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v této souvislosti (jízda, když je rozsvícena kontrolka tlaku oleje, jízda na spuštěných kolech atd.). V případě poruchy vozidla, nehody, propíchnutí kola nebo vybité baterie, Pomoc v celé Evropě - ZDARMA

                                                                                           Vyjezd mimo Českou republiku
Za opuštění České republiky se nevztahují žádné další poplatky. Nájemní auto je přísně zakázáno překračovat hranice následujících států: Ukrajiny, Běloruska, Ruska, Rumunska, Bulharska, zemí bývalé Jugoslávie (s výjimkou Chorvatska a Slovinska), za překročení těchto zemí je uložena pokuta ve výši 2000 EUR. Přejezdu pronajatých automobilů hranicemi Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Polska, Francie, Itálie, Španělska a Chorvatska je přípustné. Cena za pronájem zahrnuje Neomezený počet kilometrů 

                                                                              Odpovědnost za škodu a pojištění předmětu pronájmu
 Pronajímatel zaručuje, že auto je pojištěno u příslušné pojišťovny. Poskytuje několik typů pojištění 1. - Pravidelné pojištění  se zálohou 800 EUR (pojištění odpovědnosti v důsledku třetích osob, tento typ pojištění nezahrnuje pojištění proti krádeži, poškození těla, zavěšení, kola, kola a kabinové prvky). 2. možnost - plné pojištění  s franšízou ve výši 300 euro za 10 euro za den nebo s franšízou 200 eur ve výši 20 eur za den. Toto pojištění zahrnuje pojištění vozidel proti škodám a krádežím v celém území ES. Odpovědnost nájemce (franšízy) za škody způsobené jeho vlastní vadou je omezena na minimální výši zajištění a maximálně 10% hodnoty škody. Tato odpovědnost se vztahuje na krádež automobilů, nehodu a vandalismus. Pojištění nezahrnuje poškození interiéru, podvozku, poškození kol a kol. Pojištění se také nevztahuje na další příslušenství vydané nájemcem, jako je navigátor, dětská sedačka atd. Nájemce nese plnou odpovědnost za škody, které vznikly v důsledku hrubého porušení smlouvy z jeho strany. Zavazadla a osobní věci nemohou být pojištěny. Pokuty za porušení pravidel silnice během platnosti nájemní smlouvy, jakož i škody vyplývající ze ztráty dokladů, klíčů nebo nástrojů, které jsou ve vozidle zahrnuty, zaplacené nájemcem. Záloha za pronajaté auto je vrácena v plné výši (pokud je vozidlo vráceno do stejného stavu jako při podpisu smlouvy a bez poškození)
                                                                                          Pravidla v případě pojistné události
 V případě nehody, krádeže vozidla nebo poškození vozidla je Nájemce povinen neprodleně informovat Landlord o incidentu. Dále je třeba zavolat policii na scénu, vypracovat schéma nehody, zaznamenat data všech účastníků nehody, včetně svědků, poznávacích značek všech vozidel - účastníci nehody, pokud možno vyfotit vše. Pokud se pronajaté vozidlo nemůže pohybovat vlastní silou, nájemce musí zajistit, aby byl z vozovky odstraněn. Nájemce je rovněž povinen převést na pronajímatele policejní zprávu o incidentu, klíčích a dokladech z automobilu. Jakákoliv škoda na vozidle, která není registrována Policií České republiky v protokolu o místě nehody, platí Nájemce. V případech, kdy pojištění nezahrnuje zjištěnou škodu, platí Nájemce. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené řízením v době intoxikace nebo pod vlivem drog a drog, které snižují reakci a pozornost. Nájemce je povinen poskytnout policii a pronajímateli úplné informace o události a poskytnout komplexní pomoc při zvažování pojistné události.